Vanhusneuvosto, kokous 13.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Hoivakodin puheenvuoro, yksikön esimies Sinikka Liljeberg. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.08. 

Hoivakodin puheenvuoro, yksikön esimies Sinikka Liljeberg. Coronaria on kotimainen erityisesti vanhuspalveluita tuottava yritys. Hoivakotipalveluita tarjotaan uusimpana toimintamuotona. Kotikylät –toiminta on toiminnallinen, yhteisöllisen, turvallisen asumisen toimintaa. Joka päivä jokaisen kanssa tehdään jotain mielekästä tekemistä. Talossa on fysioterapeutti, sillä toiminnassa pyritään aktiivisesti toimintakyvyn ylläpitämiseen. Yhteisöllisyyttä edistetään yhteisen olemisen ja tekemisen keinoin. Kulunvalvonta, turvakamerat ym. turvaavat turvallisuutta. Asuntoja (yksiöitä) on yhteensä 41, joissa 35:ssä on asukas. Fysioterapeutin lisäksi on 13 lähihoitajaa, 2 sairaanhoitajaa, hoitoapulaisia. Asukkaat tulevat Essoten kautta palvelusetelillä. Palveluneuvosta saa lisätietoa. Myös itse maksavana voi hakeutua asumaan. Hinta riippuu palveluista. Vuokra on 533 €/kk, ateriat 300–400 €/kk, lisämaksusta, hoivapalvelut, siivous- ja vaatehuolto. Yksi asunto on varattu omaishoitoparille. Siihen ei ole ollut kysyntää tähän mennessä. 

Asukkaille laaditaan tullessa hoitotahto –lomake, jonka mukaan toimitaan kunnon huonontuessa. Asukkaat voivat asua talossa kuolemaan saakka, mikäli näin toivovat. Kotisairaala -palvelua saadaan Kotikylään. Lääkäripalveluita saadaan tarpeen mukaisesti
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.