Vanhusneuvosto, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Terveiset lautakunnista ja vanhusneuvoston evästykset tuleviin lautakuntien kokouksiin

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Kuullaan terveiset lautakunnista ja tulevien kokousten asiat, joihin vanhusneuvoston antaa evästyksensä. 

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta ei ole kokoontunut.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa on käsitelty vanhusneuvoston aloite Ikäihmisille turvalliset ja saavutettavat kävely- ja pyöräilyreitit. Päätöksessä todettiin, että Jokipuiston suunnitelman toteuttamista kannatetaan ja lähiympäristön kävely- ja pyöräilyreitit huomioidaan kaupunkisuunnittelussa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.