Vanhusneuvosto, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.