Vanhusneuvosto, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Mikkelin kesäyliopiston Digitaitojen tiistait (työpajat) ja Ikääntyvien yliopiston luennot

Päätös

Merkittiin liitteenä olevat ohjelmat tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.