Vanhusneuvosto, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Liikuntapalveluiden seniorikortin muutokset (lisäpykälä)

MliDno-2019-290

Päätös

Vanhusneuvosto laati liitteenä olevan lausunnon, joka hyväksyttiin yksimielisesti. 

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.