Vanhusneuvosto, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kumppanuustalohanke

MliDno-2018-885

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kumppanuustalo –toimintamalli ja tilakysymykset etenevät. Kumppanustalo -toimintamallin kehittämistyöhön Estery hakee ESR- kehittämishankerahoitusta kumppanina Toimintakeskus ry ja Kuntoutussäätiö. Mikkelin kaupunki on kumppanina ja mukana omarahoitusosuudella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Kuullaan Kumppanuustalon suunnittelun etenemisen tilanne. 

Päätös

Todettiin terveiset Lähemäkitaloon tutustumisesta. Tilat ovat yhdistysten toimintoihin soveltuvat. Tanssipaikaksi tiloja ei nähdä sopiviksi. Parkkitilat ovat vähäiset. Muistutettiin, että tilakysymyksellä ratkaistaan keskusta-alueella toimivien yhdistysten tilakysymystä. 

Merkittiin tiedoksi, että Kumppanuustalo -toimintamallin kehittämiseen ESR-hankehakemus jätetään toukokuun 2019 hakuun. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.