Vanhusneuvosto, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ajankohtaiset asiat

Kuvaus

 • Järjestöstrategian yhteenvetotilaisuus Juvalla 31.1.2019
 • Riittääkö eläke elämiseen? Ilmarisen ja VTKL:n yhteistilaisuus Ilmarisessa 1.2.2019

Päätös

 • Järjestöstrategian yhteenvetotilaisuus Juvalla 31.1.2019
  Merkittiin tiedoksi valmistelun tilanne: Järjestöstrategiatyö on vielä kesken. Työ jatkuu sen mukaisesti tuleeko, sote-maakuntauudistus. Työssä on keskusteltu järjestöjen kesken, kuntien ja maakunnan kesken. Näiden työn yhteensovittaminen tulee jatkossa tehdä. 
 • Riittääkö eläke elämiseen? Ilmarisen ja VTKL:n yhteistilaisuus Ilmarisessa 1.2.2019
  Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan terveiset tilaisuudesta. Eläkepäätökset tehdään keskitetysti. Tilaisuuden viesti on, että osalla eläkkeen turvin eläminen on haasteellista. Heikoimmassa asemassa ovat usein yksinäiset naiset. Esimerkiksi Kelan asumistukien tarve on noussut eläkeläisten keskuudessa.
 • Voimaa vanhuuteen – ohjelman työkokouksesta 31.1.2019 toi terveiset Maija Hasanen. 
   

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.