Vanhusneuvosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Vanhusneuvoston lausunto Essoten Omatorin toiminnan tarpeellisuudesta (lisäpykälä)

MliDno-2019-1857

Päätös

Essotelta on saatu lausuntopyyntö Omatorin toiminnan tarpeellisuudesta. Lausuntoa pyydetään 9.10.2019 mennessä. Vanhusneuvoston lausunto on seuraava:

Omatorin aikaansaaminen oli päättäjiltä ennakkoluuloton, kauaskantoinen ja rohkea teko. Omatori on toiminnallaan osoittanut todellisen tarpeellisuutensa ja hyödyllisyytensä jo ensimmäisen toimintavuotensa aikana. Vanhusneuvoston Omatorista saama palaute ikääntyneiltä on yksiselitteisen kiitettävä. Omatorilla yhdistyvät monipuoliset hyvin toimivat joustavat palvelut, joita  tuottavat niin Essote, yksityiset palveluntuottajat, järjestöt kuin seurakuntakin "yhden luukun" periaatteella. Myös ulkopuoliset, muun muassa Kouvolan vanhusneuvosto, ovat sitä kiitelleet. Omatorin sijainti on ikäihmisiä ajatellen paras mahdollinen. Kun kerrankin on Mikkelissä saatu aikaan jotain erinomaista, mitä muut käyvät oppimassa, on käsittämätöntä ja lyhytnäköistä, että edes ajatellaan siitä luopumista.  Läheskään vastaavia tiloja toiminnoille ja liki 100:lle toimijalle ei muualta ole saatavissa. Toimintojen hajauttaminen useampaan tilaan tuhoaa koko toiminnan hyvän idean. Eikä usean erillisen tilan vuokraus taida tulla ratkaisevasti halvemmaksi. Ajan mittaan Omatorin palvelukokonaisuus hillitsee ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyden huollon menojen kasvua. Kovin monia muita toimia menojen hillitsemiseksi ei liene esitetty. Omatori on esimerkillinen ennaltaehkäisevän ja arjen voimavaroja tukevien toimintamallien ansiosta. Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto edellä esitetyin perustein lausuntonaan yksimielisesti esittää. että Omatorin toimintaa tulee jatkaa nykyisessä muodossaan ja nykyisissä tiloissa.

Tiedoksi

Essote, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.