Vanhusneuvosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Terveiset lautakuntien kokouksista ja vanhusneuvoston esitykset lautakuntiin

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa on käsitelty museostrategiaa. Liikuntakorttihinnastosta todetaan, että seniorikortin hinta säilyy entisellä tasolla.
Talousarviovalmistelun raamit ovat tiukat. Kirjastojen lakkauttamiset ovat listoilla.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on päätetty, että lumenaurausten lähtökynnys säilyy entisellään. 

Essoten vanhus- ja vammaisneuvostossa on käsitelty henkilökuljetusten uudelleen järjestely. Varoaika putoaa 1 ½ tuntiin, kyydin peruutusaika on tunti. Vammaispoliittisen ohjelman laatiminen on käynnistetty työpajoissa. Ohjelma valmistuu tammikuussa 2020.
Essote ottaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisen itselleen joulukuusta 2019 lähtien. Henkilökohtaisen avustajan työnantajan antama valtakirja tulee toimittaa Essotelle viimeistään 15.10.2019 mennessä.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.