Vanhusneuvosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Muut asiat

Päätös

Eläkeliitto järjestää vanhusneuvostokoulutuksen. Koulutus on avoin kaikille. Lähin koulutus on Jyväskylässä. Tarkemmat tiedot saadaan myöhemmin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.