Vanhusneuvosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kouvolan vanhusneuvoston vierailu

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Kouvolan vanhusneuvosto kävi Mikkelin vanhusneuvoston vieraana Essoten Omatorilla 16.9.2019. Vierailu oli monella tavalla hyödyllinen, mutta tapahtumassa ei ollut riittävästi aikaa vanhusneuvostotoiminnan käytännöistä keskustelemiseen ja muuhun vapaaseen ajatustenvaihtoon. Kouvolan vanhusneuvosto lupasi kutsua Mikkelin vanhusneuvoston vastavierailulle Kouvolaan. Mikkelin vanhusneuvosto varautuu Kouvolan vierailukutsuun. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti, että Kouvolan vanhusneuvoston vierailukutsuun vastataan ja vierailu toteutetaan mahdollisuuksien mukaan keväällä 2020. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.