Vanhusneuvosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Kokouksen alkuun on kutsuttu Anttolan palvelukeskuksen edustaja kertomaan palvelukeskuksen työstä ja Anttolan aluejohtokunnan edustaja kertomaan Anttolan ajankohtaisista kuulumisista. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10. 

Merkitään, että kokouksen alussa Anttolan palvelukeskuksen edustaja kertoi palvelukeskuksen työstä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.