Vanhusneuvosto, kokous 1.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Hyvinvoiva asukas - Yhteisöllisen asumisen kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeeseen tututustuminen

MliDno-2019-1784

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savossa on menossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoima Hyvinvoiva asukas -hanke, joka vahvistaa asuinalueiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kehittämällä uusia, yhteisöllisyyttä edistäviä toimintamalleja. Hankkeen tavoitteena on lisäksi ehkäistä syrjäytymistä, huono-osaisuuden kasautumista ja asuinalueiden eriarvoisuuden lisääntymistä kehittämällä asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja yhteisöllistä asumista. Yhteisöllisyyden vahvistaminen asuinalueilla on keino, jolla voidaan edistää kaikenikäisten kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä. 

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia ja osatoteuttajana toimii ViaDia Mikkeli ry.

Hankepäällikkö Annastiina Vesterinen kertoo kokouksessa tarkemmin hankkeesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkitään, että hankepäällikkö Annastiina Vesterinen kertoi hankkeesta, jonka toimintaa pilotoidaan Peitsarin ja Anttolan alueella. Hankkeen tavoitteena on yhteistoiminnan ja yhteisöllisen toiminnan kehittäminen ja asukasosallisuus. Lisäksi kestävä kehitys ja kierrätys ovat teemoina. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijat ovat mukana hankkeessa. Tavoitteena on kehittää koulutuksessa yhteisömanagerointia. 

Peitsarin alueella asukastoiminnan kehittämistä toteutetaan yhteistyössä Mikalon kanssa. Anttolassa on järjestetty yhteinen illallinen taivaan alla. Etelä-Savon Liikunta on hankkeidensa kanssa yhteistyössä mukana. 

Hanke toimii tammikuuhun 2021 saakka. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.