Vammaisneuvosto, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2018

MliDno-2017-2213

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on kokouksessaan 19.9.2017 § 7 käsitellyt toimintasuunnitelmaa seuraavasti:

"Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien liikunnan harrastamisen kynnyksen madaltaminen, harrastamisen helpottaminen. Yhteistyö mm. liikuntatoimen, eri järjestöjen ja vammaispalveluiden kanssa. Esim. sähköinen haku helpottamaan harrastusmahdollisuuksia.

Erityisliikunnanohjauksessakaan ei saa kaikille soveltuvaa ohjausta. Esim. edellytetään sanallisen ohjauksen seuraamiskykyä.

Esteettömyysohjelman päivittäminen.

Kaupungin liikuntapaikkojen esteettömyys, tilojen esteettömyys. Ryhmä voisi kartoittaa eri kohteita.

Julkisten rakennusten tilojen liikkumisen ongelmattomuus, esteettömyyden tarkastaminen, palveluiden ja opasteiden soveltuvuus. Näiden edistämisestä halutaan vammaisneuvoston ottavan vastuuta. Esteettömyysohjelman päivitys on paikallaan.

Apuvälinemessut 9.-11.11. Tampereella. Voiko olla yhteiskuljetus yhteistyössä eri tahojen kanssa tai vammaisneuvoston yhteisenä.

Ehdotus
Vammaisneuvosto päättää jatkaa toimintasuunnitelman työstämistä seuraavassa kokouksessa ja huomioi suunnitelmat vuoden 2018 talousarviossa.

Päätös
Hyväksyttiin."

Toimintasuunnitelman täsmentäminen ja työryhmätyöskentelyn käynnistäminen. Esteettömyys: Mukana esteettömät luontokohteet, kuten esteetön uimaranta, esteettömät laavut. Käydään läpi vammaispoliittisen ohjelman tilanne.

Päätösehdotus

Linjataan asiasisällöt toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018. Päätetään vastuut ja aikataulut.

Päätös

Toimintasuunnitelmaan 2018 sisällytetään tiedossa olevia seminaareja ja koulutuksia, kuten

  • vanhus- ja vammaisneuvostopäivä 8.2.2018, Mikkelin yliopistokeskus
  • vammaispalveluiden neuvottelupäivät ovat 8.-9.2.2018.

Vammaisneuvosto osallistuu vuoden mittaan tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin ja seminaareihin.

Osallistumisista sovitaan erikseen kokouksissa.

Toimintasuunnitelmassa 2018  painopisteenä ovat esteettömyys ja erityisryhmien liikuntamahdollisuuksien edistäminen. Keskusteltiin mm. ilta-aikojen tärkeydestä liikuntavuoroissa esim. tulevaisuudessa Saimaa Stadiumin toiminnassa. Esteettömyyteen ja erityisryhmien liikunnan edistämiseen tarkennetaan toimenpiteet sovituissa työryhmissä.

Virtuaalinen museokäynti ja sen kehittäminen nostettiin yhtenä sisältönä vuoden 2018 toiminnaksi. Kehittäminen voitaisiin toteuttaa yhteiskehittämistyönä esim. Otavan opiston tai muiden oppilaitosten kanssa. Asiaa selvitellään.