Vammaisneuvosto, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pirkko Luusalo ja Sanna Paasonen.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä tiistaina 14.11.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Luusalo ja Timo Petäjämäki. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.