Vammaisneuvosto, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.