Vammaisneuvosto, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen avaus

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35.