Vammaisneuvosto, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Esteettömyyssuunnitelman päivitys

MliDno-2017-2212

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätös

Liikennesuunnittelija Ulla Vanhakartano oli keskustelemassa vammaisneuvoston kanssa esteettömyyssuunnitelman päivityksestä. Kaupungin esteettömyyssuunnitelma on laadittu 2013. Suunnitelma on laadittu monitoimijaisessa yhteistyössä. Lisäksi on ollut maastokäyntejä, joissa ongelmakohtia on selvitetty. Tuolloin suunnitelmasta tiedotettiin seminaareissa.

Keskusteltiin, miten esteettömyyssuunnitelman päivityksen suhteen tulisi edetä. Kaikkien vammaisryhmien, kuten näkö- ja kuulovammaisten, liikuntavammaisten sekä käyttäytymis- ja kehityshäiriöisten näkemykset ovat tärkeä ottaa huomioon. Katselmus kaupungilla nähdään tarpeelliseksi esim. liikennevaloristeyksissä, katukiveysten, valo-ohjauksen äänimajakoiden ym. suhteen.

Muita esimerkkejä, joista on huomioita ja, joita tulee tarkastella ovat esim. uudisrakennusten liuskat ja muut esteettömyysratkaisut. Suunnitteluun tarvitaan eri tahot mukaan, kuten tilakeskus, rakennusvalvonta.

Todettiin, että Essoten rakentamisympäristössä on haasteita esteettömyysmielessä, jotka säilyvät vielä vuosia rakentamisen jatkuessa.

Esteettömyyssuunnitelman päivittämisen voisi käynnistää yhteisellä suunnittelupäivällä, joka voisi olla alkuvuodesta 2018. Tuolloin voisi nimetä työryhmän esteettömyyssuunnitelman päivittämiseen.