Vammaisneuvosto, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Essoten vanhus- ja vammaisneuvoston terveiset

Kuvaus

Alkuvuodesta yhteinen vanhus- ja vammaisneuvostopäivä Mikkelissä. Puheenjohtaja Kauko Väisänen esittelee asiaa.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtaja Kauko Väisänen esitteli asiaa.

Merkittiin tiedoksi, että alkuvuodesta 2018 pidetään yhteinen vanhus- ja vammaisneuvostopäivä Mikkelissä.

Essotessa on neuvoston järjestäytymiskokous tulossa 27.11.2017. Neuvosto kokoontuu kolme - neljä kertaa vuodessa. Alueen vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerit ovat jatkossa kutsuttu neuvostoon.