Vammaisneuvosto, kokous 7.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.