Vammaisneuvosto, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Vammaisneuvoston aloite esteettömästä pääsystä aluehallintoviraston tiloihin

MliDno-2019-1134

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluehallintoviraston tiloissa järjestetään säännöllisesti yleisötilaisuuksia, joihin tulee mahdollistaa esteetön pääsy. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto laatii aloitteen. 

Päätös

Todettiin, että Itä-Suomen aluehallintoviraston edustustiloihin esteettömään pääsyyn on vammaisneuvoston puheenjohtaja Kauko Väisänen tehnyt aloitteen. Puheenjohtaja on ollut asiasta yhteydessä Senaattikiinteistöjen kiinteistöpäällikkö Mikko Rautiaiseen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.