Vammaisneuvosto, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tiedoksi

Kuvaus

  • Sodan ja rauhan keskus Muistin tilojen esteettömyyssuunnitelma

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.