Vammaisneuvosto, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Terveiset lautakuntien kokouksista

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnassa on käsitelty uusien koulujen sijoittumista. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.