Vammaisneuvosto, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Muut esille tulevat asiat

Päätös

  • Vammaisoikeuden ajokorttikoulutus järjestetään 7.6.2019 klo 17–19 Mikkeli-salissa. Koulutus on osallistujille maksuton, mutta vammaisneuvosto maksaa kouluttajan laskuttamat kulut. 
  • Keskusteltiin aloitteen laatimisesta joukkoliikenteen maksuttomuudesta näkövammaisille yhdenvertaisesti liikuntavammaisten kanssa. Perehdytään sisällöllisesti aiheeseen tarkemmin syksyn aikana.
  • Syksyllä kysytään vammaisyhdistyksiä kokoamaan vammaisten henkilöiden haasteita arjen tilanteissa, palveluissa ja eri toiminnoissa. Vammaisneuvosto järjestää asiasta yhteisen työpajatilaisuuden yhdistysten kanssa. Esiin tuleviin haasteisiin vammaisneuvosto voi yhteisesti yhdistysten kanssa laatia parannusehdotuksia ja kehittämisideoita sekä viedä niitä eteenpäin mm. päätöksentekoon. 
  • Hissipainikkeiden korotus näkövammaisten hissin käytön parantamiseksi: Puheenjohtaja selvittää asiaa kaupungin tila- ja vuokrauspalveluista ja asiaan palataan syksyllä.
  • 18.6.2019 klo 15- 18 Yhdessä –kesäpäivä perheille -tapahtuma Mikkelipuistossa.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.