Vammaisneuvosto, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.