Vammaisneuvosto, kokous 5.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.