Vammaisneuvosto, kokous 4.12.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 99 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anneli Liukkonen ja Pirkko Luusalo.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä kokousta seuraavan viikon tiistaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.