Vammaisneuvosto, kokous 4.12.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 103 Osallistuminen 27.-28.11.2019 pidettäville valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville

MliDno-2019-1770

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvostopäiville osallistuvat vammaisneuvoston puheenjohtaja Kauko Väisänen ja jäsen Timo Petäjämäki. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto päättää, että osallistujien matka- ja majoituskustannukset korvataan vammaisneuvoston varoista. 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Kuullaan terveiset vammaisneuvostopäiviltä.