Vammaisneuvosto, kokous 4.12.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 106 Muut esille tulevat asiat