Vammaisneuvosto, kokous 4.12.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. 

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.