Vammaisneuvosto, kokous 4.12.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 101 Katujen talvikunnossapito

MliDno-2018-678

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnossapitopäällikkö Päivi Turkki tulee kertomaan katujen talvikunnossapidosta ja keskustellaan asiasta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.