Vammaisneuvosto, kokous 4.12.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 100 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.