Vammaisneuvosto, kokous 28.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kulttuuritapahtuman suunnittelun tilanne

MliDno-2018-1714

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Keväällä 24.4.2018 kokoonnuttiin suunnittelemaan vammaisten kulttuuritapahtumaa. Mukana olivat teatterinjohtaja Katriina Honkanen, kulttuurituottaja Susanna Latvala, vammaisneuvoston puheenjohtaja Kauko Väisänen, vammaisneuvoston varajäsen Hanna-Noora Hurri ja vammaisneuvoston sihteeri Arja Väänänen. Suunnittelimme tuolloin melko isohkoa tapahtumaa laajalla yhteistyöjoukolla. Tilanne on tuon jälkeen muuttunut, kun teatterinjohtaja vaihtuu syksyllä ja toimijajoukko näin ollen pienenee teatterin osalta (taustajoukkoinen). Uudessa tilanteessa ehdotuksena on toteuttaa esim. keväällä 2019 pienimuotoinen kulttuuritapahtuma mahdollisesti vaikka Stellassa.

Päätösehdotus

Keskustellaan aiheesta ja linjataan eteneminen.

Päätös

Päätettiin kutsua loppusyksyllä uusi teatterinjohtaja tapahtuman suunnitteluun mukaan. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.