Vammaisneuvosto, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Toimintasuunnitelman ja työryhmien toimeksiannon tarkentaminen

MliDno-2017-2213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on kokouksessaan 19.9.2017 § 7 käsitellyt toimintasuunnitelmaa seuraavasti:

"Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien liikunnan harrastamisen kynnyksen madaltaminen, harrastamisen helpottaminen. Yhteistyö mm. liikuntatoimen, eri järjestöjen ja vammaispalveluiden kanssa. Esim. sähköinen haku helpottamaan harrastusmahdollisuuksia.

Erityisliikunnanohjauksessakaan ei saa kaikille soveltuvaa ohjausta. Esim. edellytetään sanallisen ohjauksen seuraamiskykyä.

Esteettömyysohjelman päivittäminen.

Kaupungin liikuntapaikkojen esteettömyys, tilojen esteettömyys. Ryhmä voisi kartoittaa eri kohteita.

Julkisten rakennusten tilojen liikkumisen ongelmattomuus, esteettömyyden tarkastaminen, palveluiden ja opasteiden soveltuvuus. Näiden edistämisestä halutaan vammaisneuvoston ottavan vastuuta. Esteettömyysohjelman päivitys on paikallaan.

Apuvälinemessut 9.-11.11. Tampereella. Voiko olla yhteiskuljetus yhteistyössä eri tahojen kanssa tai vammaisneuvoston yhteisenä.

Ehdotus
Vammaisneuvosto päättää jatkaa toimintasuunnitelman työstämistä seuraavassa kokouksessa ja huomioi suunnitelmat vuoden 2018 talousarviossa.

Päätös
Hyväksyttiin."

Toimintasuunnitelman täsmentäminen ja työryhmätyöskentelyn käynnistäminen. Esteettömyys: Mukana esteettömät luontokohteet, kuten esteetön uimaranta, esteettömät laavut. Käydään läpi vammaispoliittisen ohjelman tilanne.

Päätösehdotus

Linjataan asiasisällöt toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018. Päätetään vastuut ja aikataulut.

Päätös

Toimintasuunnitelmaan 2018 sisällytetään tiedossa olevia seminaareja ja koulutuksia, kuten

  • vanhus- ja vammaisneuvostopäivä 8.2.2018, Mikkelin yliopistokeskus
  • vammaispalveluiden neuvottelupäivät ovat 8.-9.2.2018.

Vammaisneuvosto osallistuu vuoden mittaan tarkoituksenmukaisiin koulutuksiin ja seminaareihin.

Osallistumisista sovitaan erikseen kokouksissa.

Toimintasuunnitelmassa 2018  painopisteenä ovat esteettömyys ja erityisryhmien liikuntamahdollisuuksien edistäminen. Keskusteltiin mm. ilta-aikojen tärkeydestä liikuntavuoroissa esim. tulevaisuudessa Saimaa Stadiumin toiminnassa. Esteettömyyteen ja erityisryhmien liikunnan edistämiseen tarkennetaan toimenpiteet sovituissa työryhmissä.

Virtuaalinen museokäynti ja sen kehittäminen nostettiin yhtenä sisältönä vuoden 2018 toiminnaksi. Kehittäminen voitaisiin toteuttaa yhteiskehittämistyönä esim. Otavan opiston tai muiden oppilaitosten kanssa. Asiaa selvitellään.

 

Päätös

Toimintasuunnitelmassa 2018 painopisteenä ovat esteettömyys ja erityisryhmien liikuntamahdollisuuksien edistäminen.

Toimenpiteitä ja huomioita:

  • ilta-aikojen huomiointi liikuntavuoroissa (Huom. Saimaa Stadium)
  • virtuaalinen museokäynti
  • kulttuuriin liittyvät toimenpiteet
  • soveltuvaan liikuntaan liittyen on tehty opinnäytetyö Xamkissa. Pyydetään opiskelijat esittelemään opinnäytetyön tuloksia vammaisneuvostolle alkuvuodesta
  • soveltuvan liikunnan ohjaajia on kaupungilla kaksi. Kolmas olisi tarpeellinen
  • Veli Liikanen Xamkilta voisi tulla esittelemään nuorten tutkimukseen liittyviä tuloksia.

Toimenpiteet tarkentuvat työryhmissä:

Esteettömyystyöryhmän toimeksianto:

Kaupungintalon, jossa ovat valtuustosali, kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoushuone esteettömyys on tärkeä. Vammaisneuvosto haluaa edistää kaupungintalon esteettömyyttä.

Aistivammaisten ja hahmottamisen häiriöisten huomiointi tulee olla mukana esteettömyyssuunnitelmassa.

Naisvuoren uimahallin esteettömyys ei toteudu. Hissi ei ole toiminnassa tällä hetkellä. Allashissi ei myöskään toimi tarkoituksenmukaisesti. Vammaisneuvosto testaa uimahallin alkuvuodesta esteettömyysmielessä. Varataan oma aika tutustumiselle. Ajan varaa joko puheenjohtaja tai sihteeri.

Uusiin päiväkoteihin tehdään esteettömyyskartoitus.

Kaupoissa on haasteellista saada tuotteita esim. kylmäkaapeista. Kaupoissa asiointiin liittyvät kysymykset huomioidaan suunnitelmaa tehdessä. Monissa kaupoissa on jo kutsuntapainikkeita, että voi kutsua avuksi myyjän. Näiden sijainti on tärkeä tietää.

Erityisryhmien liikunnan edistämisryhmän toimeksianto:

Saimaa Stadiumiin tulee erityisryhmien liikuntamahdollisuuksia. Näiden suunnittelussa vammaisneuvosto on mukana.

Moision sairaalan uimahallin ja kuntosalin käyttömahdollisuus selvitetään.

Urheilupuistossa on invatilat ja inva-wc. Urheilupuistossa portaissa ei ole hyvää kaidetta. Siellä on vaikea liikkua. Urheilupuiston rappujen kontrasti: Raatihuoneenkadun puolelta tullessa rapuilla laskeminen on näkövammaisille ja tasapainon kanssa kamppaileville turvallisuusriski. Eri portaikoissa tulee olla selkeä kontrasti. Nämä tulee selvittää esteettömyyssuunnitelman yhteydessä. Urheilupuistossa on erityisliikunnan vuoro viikoittain.