Vammaisneuvosto, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Paasonen ja Satu Hasanen.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä tiistaina 5.12.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Paasonen ja Anneli Liukkonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.