Vammaisneuvosto, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Muut esille tulevat asiat

Päätös

Iäkkäiden ja vammaisten palvelut - Vammais- ja vanhusneuvoston seminaari 8.2.2018 klo 9.30 - 16.05 kesäyliopiston auditoriossa, Lönnrotinkatu 5, Mikkelissä. Sihteeri laittaa kyselyn ja ilmoittautumisohjeen. Vammaisneuvosto maksaa osallistumiskustannukset.

Lausuntopyyntö Attendon vaikeavammaisten hoivakodin rakentamiseen liittyen (Rytkösenkatu Rantakylässä). Puheenjohtaja välittää lausuntopyynnön kaikille ja hänelle voi lähettää kommentit. Puheenjohtaja kokoaa lausunnon.