Vammaisneuvosto, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.