Vammaisneuvosto, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen avaus

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.