Vammaisneuvosto, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Johtava diakoniatyöntekijä Anne Pöyryn nimeäminen vammaisneuvoston asiantuntijajäseneksi

Päätösehdotus

Tuomiokirkkoseurakunnasta johtava diakoniatyöntekijä Anne Pöyry nimetään vammaisneuvoston asiantuntijajäseneksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.