Vammaisneuvosto, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.