Vammaisneuvosto, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vammaisneuvoston roolin kirkastaminen ja vaikuttamisen tehostaminen

Kuvaus

  • koulutus
  • yhteinen viestintäkanava

Päätös

Vammaisneuvoston edustajat lautakunnissa voisi viestiä sähköpostilla vammaisneuvostolle lyhyesti asioista, jotka käsitellään lautakunnissa ja koskettavat vammaisväestöä. Vammaisneuvosto voisi aktiivisesti ottaa kantaa päätettäviin asioihin.

Espoossa on vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja virkamiesten työryhmä, jossa käsitellään yhteisiä rakentamiseen liittyviä asioita. Voisiko meillä olla hyödyllinen vastaava työryhmä, jossa voisi yhteisesti keskustella rakentamiseen liittyvistä kysymyksistä jo suunnitteluvaiheessa.

Esteettömyyssuunnitelman päivitykseen tarvitaan monialainen ryhmä.

Vammaisneuvoston toiminnasta ja tarkoituksesta viestitään laadittavalla esitteellä, jossa ovat neuvoston jäsenten yhteystiedot. Vammaisneuvoston esiteluonnos lähetetään vammaisneuvostolle sähköpostilla kommentoitavaksi.

Kaupungin sivuilla on tärkeä löytyä esityslista vammaisneuvostossa käsiteltävistä asioista etukäteen ennen kokousta.