Vammaisneuvosto, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Strategia-Hyvän elämän ohjelman valmistelu, vammaisneuvosto

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Päätös

Kuultiin vammaisneuvoston kommentit Hyvän elämän ohjelmaan. Esitetään, että esteettömyyden yhteydessä huomioidaan saavutettavuus. Vammaisella ihmisellä tulee olla myös oikeus voida hyvin. Tasavertainen osallisuus nähdään tärkeänä.

Maahanmuuttajien vammaisryhmät, ja muut erityisryhmät toivotaan huomioitavan myös.

Päätös

Hyvinvointikoordinaattori kävi läpi valmistelun tilanteen. Merkittiin tiedoksi.