Vammaisneuvosto, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sanna Paasonen ja Timo Petäjämäki.

Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Petäjämäki ja Reijo Hämäläinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.