Vammaisneuvosto, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Muut esille tulevat asiat

Kuvaus

  • Kulttuuritalo Tempo
  • Esteettömyyspalkinto tai vastaava esim. 3.12. kansainvälisenä vammaisten päivänä.

Päätös

  • Kulttuuritalo Tempo: sähköpostilla lähestytty esteettömyysasioista. Johtajan voisi kutsua vammaisneuvoston kuultavaksi.
  • Esteettömyyspalkinnon jakaminen tai vastaava esim. 3.12. kansainvälisenä vammaisten päivänä. Kohteita voisi kysyä esim. järjestöiltä, osallistamalla.
  • Lauantaina 26.5. Liiku luonnossa villiinny keväästä  esteetön tapahtuma Lahdenpohjassa.
  • Verkkokyselyyn vammaisten henkilöiden oikeuksista vastataan yhteisesti toukokuun aikana. Varataan erillinen palaveriajankohta vastaamista varten.