Vammaisneuvosto, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kumppanuustalo -toimintamallin suunnittelun tilanne

MliDno-2018-885

Kuvaus

Rehtori Matti Laitsaari kertoo lyhyen tilannekatsauksen.

Päätös

Kansalais- ja järjestötoiminnan yhteistä tilaa ja sen ympärille toimintamallia suunnitellaan yhteistyössä kaupunkilaisten, järjestötoimijoiden ja kaupungin toimijoiden kesken. Toimintamalli perustuu kumppanuuteen ja tavoitteena on saada toimijoita läheisemmin yhteen. Kumppanuustalo voisi korvata kaupungin järjestöavustuksia tarjoamalla järjestöille edullisesti toimitiloja. Mahdollisesti järjestöjen järjestö voisi organisoida toimintaa Kumppanuustalossa.