Vammaisneuvosto, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Vammaisneuvosto on päätösvaltainen,​ kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.