Vammaisneuvosto, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös

Hyväksyttiin.