Vammaisneuvosto, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Avoin kuntalaistilaisuus kyytiasioista 10.4.2018, Cumulus

MliDno-2018-210

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Käydään palautekeskustelu 10.4.2018 kuntalaistilaisuuden annista.

Päätös

Tilaisuus todettiin hyödylliseksi. Aktiivinen osallistuminen ja  keskustelu osoittivat tämän. Taksiliikenne vapautuu heinäkuussa 2018. Tilaisuudessa selvisi, että kyytiasiakkaiden kyydit on kilpailutettu kahdeksi vuodeksi ja kyydit jatkuvat entisellään. Ula – taksista kerrottiin, että haja-asutusalueiden ja päivystysaikojen ajot jatkossakin turvataan. Essoten kahden tunnin odotusajasta keskusteltiin tilaisuudessa. Se todettiin yleiseksi käytännöksi valtakunnallisesti. Linja-autoissa eri vammaisryhmät ovat eriarvoisessa asemassa liikkumisessa. Päätettiin, että esitettyjen korjausehdotusten tilannetta kysytään Kyytineuvolta viimeistään seuraavan kokouksen jälkeen.