Vammaisneuvosto, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Väylien talvikunnossapito

MliDno-2018-678

Päätös

Kunnossapitopäällikkö Päivi Turkki kertoi katujen puhtaanapidon tilanteesta ja periaatteista. Ykkösluokan väylien puhdistus aloitetaan 4 cm lumirajalla ja on 4 tunnin aikaraja puhdistamiseen. Kakkosluokan väylillä lähtöraja on 8 cm, puhdistus 8 tunnin aikarajalla.

Laatutasotavoitteena on, että julkinen liikenne ja hälytysajoneuvot pystyvät esteettä liikkumaan. Postilaatikoille pääsy on ollut lumen vuoksi talven aikana ajoittain haasteellista. Ajoväylien ulkopuolella olevien alueiden puhtaanapito kuuluu kiinteistöjen omistajille. Liikennevalojen painnikkeita ei pääse painamaan korkeiden lumivallien vuoksi.

Esteettömyyteen liittyvistä haitoista toivotaan viestejä kunnossapitoon. Palautteet voi lähettää sähköpostilla paivi.turkki(at)mikkeli.fi.

Reunakiven alentamista on tehty kahteen senttimetriin. Savilahdenkadulle on tulossa kevyenliikenteenväylä välille Mikonkatu - Maaherrankatu. Kevyenliikenteenväylien uudistamisessa on huomioitava reunakivissä minimissään kahden senttimetrin reunus, pelkkä asfaltti ei ole riittävä.

Merkitään, että kunnossapitopäällikkö Päivi Turkki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.