Vammaisneuvosto, kokous 22.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Strategia-Hyvän elämän ohjelman valmistelu, vammaisneuvosto (lisäpykälä)

MliDno-2017-1726

Päätös

Kuultiin vammaisneuvoston kommentit Hyvän elämän ohjelmaan. Esitetään, että esteettömyyden yhteydessä huomioidaan saavutettavuus. Vammaisella ihmisellä tulee olla myös oikeus voida hyvin. Tasavertainen osallisuus nähdään tärkeänä.

Maahanmuuttajien vammaisryhmät, ja muut erityisryhmät toivotaan huomioitavan myös.